слънчогледи

Щом слънчоглед намери слънчоглед,

животът се превръща в светла песен…

Дори и пътят тежък става лек,

и трудният въпрос изглежда лесен.